ZASADY I REGULAMIN KORZYSTANIA Z JACUZZI

Jacuzzi udostępniamy odpłatnie po rezerwacji w recepcji

Seans 2 godziny dla:

1 do 4 osób 200 zł

5 do 6 osób 250 zł

Dla gości z domków i pokoi przy opłaconym pobycie tygodniowym (powyżej 7 dób) w cenie standardowej niepromocyjnej, jeden seans dwugodzinny udostępniamy gratis w cenie pobytu na domek lub pokój  😁

1. Jacuzzi  jest obiektem, z którego korzystać mogą wyłącznie goście zakwaterowani w obiekcie KOTWICA na zasadach opisanych w regulaminie
2. Jacuzzi jest czynne codziennie w godz. 12:00 do 22:00.
3. Obiekt może zamknąć Jacuzzi z uwagi na problemy techniczne.
4. Goście korzystają z Jacuzzi dla relaksu i wyciszenia się, nie zakłócając spokoju innych gości
5. Dzieci do lat 16 mogą przebywać w wannie wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
6. Z Jacuzzi nie mogą korzystać Goście:
a) cierpiący na jakiekolwiek dolegliwości/choroby kardiologiczne, neurologiczne, gastryczne, psychiczne,
urologiczne, ginekologiczne, dermatologiczne,
b) cierpiący na choroby układu krążenia lub/i choroby układu oddechowego,
c) u których występuje jakakolwiek infekcja wirusowa lub bakteryjna, która może być zaraźliwa dla innych
drogą kropelkową lub poprzez płyny/wydzieliny ustrojowe,
d) którym lekarz zabronił korzystania z Jacuzzi, ciepłych kąpieli lub przebywania w wysokich temperaturach.
7. Obiekt nie ma obowiązku sprawdzania stanu zdrowia Gościa korzystającego z Jacuzzi, a w szczególności Obiekt
nie ma obowiązku sprawdzać czy Gościa nie dotyczą wyłączenia określone w pkt.7 lub/i pkt.11 niniejszego
regulaminu.
8. Jednocześnie w Jacuzzi może przebywać maksymalnie 6 osób.
9. Zaleca się pobyt w wannie nie dłuższy niż 1 do 2 godzin
10. Osobom korzystającym z Jacuzzi zabrania się :
a) wchodzenia do Jacuzzi w obuwiu, lub z piaskiem na stopach
b) skakania do Jacuzzi,
c) wchodzenia do Jacuzzi w inny sposób niż przy użyciu schodków,
d) wylewania wody z Jacuzzi,
e) siadania na brzegu Jacuzzi,
f) nurkowania w Jacuzzi,
g) niszczenia Jacuzzi, zaśmiecania i brudzenia Jacuzzi oraz terenu wokół Jacuzzi,
h) wchodzenia do Jacuzzi wbrew zakazowi lub w czasie wyłączenia Jacuzzi z korzystania przez Gości,
i) korzystania z Jacuzzi w godzinach innych niż pomiędzy 12:00 a 22:00,
j) wprowadzania zwierząt do Jacuzzi,
k) wnoszenia i/lub spożywania alkoholu/napojów alkoholowych w Jacuzzi,
l) jedzenia i/lub picia w Jacuzzi,
m) wnoszenia do Jacuzzi szkła, naczyń szklanych, ostrych przedmiotów i wszelkich innych przedmiotów,
n) zachowywania się w sposób nieobyczajny lub/i w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego
lub/i w sposób utrudniający korzystanie z Jacuzzi przez innych Gości,
o) korzystania z Jacuzzi w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego regulaminu.
11. Nie wolno korzystać z jacuzzi będąc pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
12. Z Jacuzzi mogą korzystać wyłącznie osoby posiadające kąpielówki lub/i kostiumy kąpielowe.
13. Wejście do Jacuzzi jest możliwe tylko po uprzednim skorzystaniu z prysznica.
14. Osoby korzystające z Jacuzzi zobowiązane są do przestrzegania poleceń Właścicieli Obiektu i bezwzględnego
podporządkowania się ich nakazom.
15. Korzystanie z Jacuzzi przez Gości nie jest nadzorowane przez ratowników ani przez Obiekt, więc Goście korzystają z Jacuzzi na własne ryzyko.
16. Zaleca się pozostawienie cennych przedmiotów w domku. Za rzeczy zaginione lub skradzione obsługa  nie ponosi odpowiedzialności.
17. Ośrodek ponosi wobec Gości odpowiedzialność na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym za
szkody spowodowane z przyczyn technicznych dotyczących Jacuzzi.
18. Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy niniejszego regulaminu, popełniające wykroczenie lub
przestępstwo, mogą zostać przymusowo usunięte ze Strefy Basenowej przez Właściciela Obiektu.
19. Osoby niszczące lub uszkadzające Jacuzzi ponoszą odpowiedzialność odszkodowawczą za wyrządzone szkody.
20. Osoba, która celowo lub mimowolnie zanieczyściła jacuzzi będzie obciążona kosztami wymiany wody . W
przypadku dzieci odpowiedzialność ponosi opiekun dziecka.
21. Wszelkie skargi, uwagi i wnioski odnośnie funkcjonowania Jacuzzi należy zgłaszać Właścicielowi Obiektu
22. Niniejszy regulamin jest dostępny w widocznym miejscu w Strefie Basenowej oraz na stronie internetowe
Obiektu oraz w każdym domku.
Instrukcja korzystania z wanny jacuzzi
1. Wejście/wyjście do wanny z zachowaniem szczególnej ostrożności.
23. Pierwszeństwo ma osoba wychodząca z wanny.
24. Zaleca się pobyt w wannie nie dłuższy niż 1 do 2 godzin ( występuje podwyższony poziom środka
dezynfekującego)
25. Kąpiel w wannie odbywa się jedynie w pozycji siedzącej.
26. Wszelkie nieprawidłowości należy bezzwłocznie zgłosić Właścicielowi obiektu.
27. Osobom przebywającym w wannie zabrania się:
a) Powodowania sytuacji zagrażającej własnemu bezpieczeństwu i bezpieczeństwu osób
korzystających z wanny lub mogących spowodować nieszczęśliwy wypadek ,
b) Użytkowania jacuzzi gdy dostęp do wanny jest zakazany,
c) Wpychania osób do wanny,
d) Wnoszenia do wanny jakichkolwiek przedmiotów lub substancji chemicznych np.
szamponów, mydła, olejków, soli kąpielowych itp.
e) Zanurzania głowy i twarzy,
f) Manipulowanie przy dyszach i pokrętłach,
g) Wylewania wody.
h) spożywania alkoholu